Ons aanbod

Interim-management

U kent ongetwijfeld wel het gevoel dat u niet weet waar u moet beginnen en dat ondanks al uw inzet de stapel ‘nog te behandelen’ alleen maar lijkt te groeien. Als dit gevoel structureel wordt, is het wenselijk maatregelen te nemen. Heeft u capaciteitsproblemen, langdurige afwezigheid door ziekte? Dan kan Wim Luigjes Advies en Beleid u hiervoor een passende oplossing bieden.

Advisering

Heeft u behoefte aan een stevig en onafhankelijk beleidsadvies? Gelet op de kennis van Wim Luigjes Advies en Beleid kunnen wij u adequaat adviseren. Zowel in de rol van adviseur aan u als opdrachtgever, als in de rol van intermediair bij een geschil met een derde partij.
Wim Luigjes Advies en Beleid is zeer ervaren met het opstellen van onder andere beleidsnota’s en strategische huisvestingsplannen.

Coaching

Wim Luigjes Advies en Beleid kan uw op dit taakveld startende medewerker begeleiden en coachen om de weg te vinden in de materie van onderwijshuisvesting en accommodatiebeleid. In eerste instantie worden de voorliggende zaken gezamenlijk opgepakt en later zal dit overgaan naar begeleiding van de te nemen stappen en beoordelingen.