Ons werkveld

Onderwijshuisvesting

Het onderwijsland is volop in beweging. Door decentralisatie hebben de gemeenten en schoolbesturen een geheel andere rol op gebied van onderwijshuisvesting. Beide partijen moeten nog wennen aan deze nieuwe rolverdeling.

Daarnaast worden in heel Nederland de gevolgen van ontgroening steeds duidelijker zichtbaar, met daarbij oudere schoolgebouwen. Dit leidt tot lastige afwegingen waar gemeenten en schoolbesturen samen moeten optrekken.

Onderwijsfinanciën

Vanuit de ervaring van Wim Luigjes Advies en Coaching met het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs heeft het bedrijf een goed beeld van de geldstromen in het verleden en nu. Voor een goede wijze invullen van de rollen en posities kan deze achtergrondkennis een essentiële rol spelen. Een goed overzicht van de inkomsten en uitgaven van alle zaken op het gebied van onderwijs wordt steeds belangrijker.

Accommodatiebeleid

Voor de leefbaarheid van de inwoners in een stad, dorp, en buurt is het belangrijk dat er sprake is van voldoende en kwalitatief hoogwaardige maatschappelijke voorzieningen die voldoen aan de wensen van de lokale samenleving. Veel van deze ambities staan echter onder druk. De behoefte aan maatschappelijke voorzieningen en accommodaties verandert door ontwikkelingen zoals toegenomen mobiliteit, digitalisering, minder behoefte aan sporten in groepsverband en bevolkingskrimp.