Onderwijshuisvesting

Het onderwijsland is volop in beweging. Door decentralisatie hebben de gemeenten en schoolbesturen een geheel andere rol op gebied van onderwijshuisvesting. Beide partijen moeten nog wennen aan deze nieuwe rolverdeling.

Daarnaast worden in heel Nederland de gevolgen van ontgroening steeds duidelijker zichtbaar, met daarbij oudere schoolgebouwen. Dit leidt tot lastige afwegingen waar gemeenten en schoolbesturen samen moeten optrekken.

Onderwijshuisvesting kan niet meer alleen vanuit het onderwijs oogpunt worden benaderd. Waar mogelijk zal de samenwerking met voorschoolse activiteiten moeten worden gezocht. De IKC-vorming is hierbij een belangrijk voorbeeld. Veranderingen in de huisvesting is dan een uitgelezen mogelijkheid gerichte keuzes over te maken de huisvesting van de scholen.
Strategische huisvestingsplannen voor de scholen in de gemeente of voor alle onder een schoolbestuur vallende scholen is hierbij dan een goed instrument om tot weloverwogen keuzes te komen.

Dit vereist lokaal maatwerk gericht op doelmatigheid, doeltreffendheid en onderlinge samenwerking. Onze aanpak kenmerkt zich door een persoonlijke benadering. In nadrukkelijke samenwerking met gemeenten, schoolbesturen en betrokken partijen werkt Wim Luigjes Advies en Coaching altijd aan een passende oplossing voor ieder vraagstuk, waarbij de kwaliteit van onderwijs centraal staat.

Het beoordelen van aanvragen voor een huisvestingsprogramma, het actualiseren van uw verordening, het opstellen van integrale strategische huisvestingsplannen, begeleiden van bouwprocessen en het lokaal overleg tussen gemeente en schoolbesturen zijn o.a. zaken die Wim Luigjes Advies en Coaching voor opdrachtgevers heeft uitgevoerd.