Over Wim Luigjes

Oprichter en eigenaar van Wim Luigjes Advies en Coaching B.V. is naamgever Wim Luigjes.

Wim Luigjes Advies en Coaching is ontstaan uit de v.o.f. Haaksma Luigjes & Partners. Dit bedrijf is in 2010 gestart door Sietze Haaksma en Wim Luigjes. Om gezondheidsredenen heeft Sietze besloten uit het bedrijf te stappen. Met ingang van 1 januari 2017 is de v.o.f. ontbonden.

In de periode van 1978 tot en met 2003 is Wim werkzaam geweest binnen de gemeentelijke overheid. In eerste instantie bij een middelgrote gemeente op de Veluwe en daarna bij één van de groeisteden van Nederland. In deze geheel verschillende gemeenten heeft Wim veel ervaring opgedaan op het beleidsterrein onderwijs en onderwijsfinanciën. Zowel op het terrein van primair, speciaal als voortgezet onderwijs.

Vanaf 2003 tot en met 2010 heeft Wim gewerkt bij een landelijk opererend adviesbureau op het terrein van sport, welzijn en onderwijs. Met de opgedane kennis als gemeenteambtenaar in zijn rugzak, heeft hij hier in een steeds wisselende omgeving een groot aantal opdrachten uitgevoerd.
In 2010 heeft Wim samen met Sietze Haaksma het bedrijf Haaksma Luigjes & Partners opgericht en in deze hoedanigheid bij diverse gemeenten interim en advies werkzaamheden verricht. Deze werkzaamheden zijn per 1 januari 2017 voortgezet onder de naam Wim Luigjes Advies en Beleid. Per 29 maart 2021 is de naam gewijzigd in Wim Luigjes Advies en Coaching B.V..

Wim Luigjes Advies en Coaching is een klein bureau en daardoor ook in staat om veel aandacht te schenken aan de opdrachtgevers.
Maatwerk en flexibiliteit zijn vanzelfsprekendheden.

De jarenlange ervaring opgedaan bij verschillende gemeenten kan worden ingezet voor lokale overheden, schoolbesturen of kinderopvang instellingen.

Advisering en ondersteuning op het gebied van

Advisering en ondersteuning op het gebied van