Leerkrachten in Florida binnenkort gewapend voor de klas.
In de Amerikaanse staat Florida zullen leerkrachten binnenkort gewapend voor de klas mogen staan. De controversiële maatregel werd vandaag in het parlement goedgekeurd.

De nieuwe wet is bedoeld om in de toekomst schietpartijen in scholen, zoals die in de middelbare school in Parkland waar in februari vorig jaar 17 mensen door een ex-leerling werden doodgeschoten, te vermijden. De tekst werd woensdag in de Kamer van volksvertegenwoordigers goedgekeurd met 65 stemmen voor en 47 tegen. Eerder gaf ook de Senaat al groen licht.

Leraren mogen voortaan op vrijwillige basis een wapen bij zich dragen in de klas. Voorwaarde is wel dat ze eerst een opleiding van 144 uur volgen om met een wapen te leren omgaan.

Tegenstanders van de maatregel hekelen dat het toenemende wapengeweld niet kan worden opgelost door nog meer vuurwapens toe te laten. Ze waarschuwen voor ongelukken nu onderwijzers plots een politionele verantwoordelijkheid toebedeeld krijgen en, ten overstaan van echte politieagenten, verkeerdelijk aanzien zouden kunnen worden voor een gevaarlijke schutter. 

‘Vragen om een tragedie’

,,Het bewapenen van onderwijzers is vragen om een tragedie”, aldus de Democratische politica en ex-politiechef van Orlando, Val Demings. ,,De echte oplossing is zorgen dat wapens uit de verkeerde handen blijven”, zegt ze.

Het was de Amerikaanse president Donald Trump die na de schietpartij in Parkland had voorgesteld om leraren in de Verenigde Staten een wapen te geven. Hij wilde tegelijk niet weten van een verbod op aanvalsgeweren, het type wapen dat door de dader van het bloedbad werd gebruikt.


Mooi project afgerond. Schoolbesturen en gemeenteraad unaniem akkoord met integraal huisvestingsplan.

De vermindering van het aantal potentiële leerlingen in het onderwijs brengt met zich mee dat schoolbesturen met elkaar in overleg gaan welke kansen er zijn voor de scholen in de dorpen.  In het kader van de leefbaar houden van de dorpen wordt veelal getracht ten minste één school in het dorp te behouden. Een zogenaamde samenwerkingsschool.

Een samenwerkingsschool is een school die uitsluitend tot stand kan komen door samenvoeging van één of meer openbare scholen met één of meer bijzondere scholen en waarin zowel openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs wordt aangeboden. Op deze school moeten de verschillende identiteiten gewaarborgd blijven, zodat dit een breed toegankelijk school blijft.

Inmiddels is de wet om de samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs te optimaliseren van kracht geworden. De vijf landelijke onderwijskoepels hebben een handreiking uitgebracht.

In dit proces speelt naast de schoolbesturen ook de gemeenten een belangrijke rol vervullen bij het versterken van het onderwijs met behoud van de diversiteit in de gemeente.

Met deze kreet wil de po raad onderbouwen dat er een nieuw bekostigingssysteem noodzakelijk is voor het primair onderwijs. In een artikel op de site van de po raad geeft men aan dat een simpelere bekostiging noodzakelijk is. Hopelijk weet men zelf ook wel dat dit een tikkeltje overdreven is. Voor de bepaling van de bekostiging zijn het aantal leerlingen en de leerlinggewichten van belang. Dat is het…
Aanleiding voor deze insteek (afleidingsmove) is wellicht het feit dat er vragen vanuit de politiek worden gesteld over besteding van gelden en het eigen vermogen van schoolbesturen. Het is lastig, maar wel te begrijpen dat instanties die geld verstrekken vragen stelt over de besteding van deze middelen.
Dat schoolbesturen een eigen vermogen hebben is niet alleen goed te verdedigen, maar ook dringend noodzakelijk om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Nu schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor het totale onderhoud, moeten zij middelen reserveren om ter zijner tijd bijvoorbeeld de dakbedekking van de school te vervangen. Dit zijn aanzienlijke bedragen die niet in één keer uit de jaarlijkse exploitatie kunnen worden betaald.
Aan het huidige systeem zitten mogelijk wat nadelen. Benoem die en bespreek die met elkaar.
Dat is de manier om samen tot een optimalisering te komen.

De Week Tegen Pesten 2018 is van 17 t/m 21 september. Het thema is: ‘Laat je zien!’. Leerlingen moeten weten dat ze hun leraren kunnen vertrouwen, zodat ze om hulp durven te vragen als er gepest wordt. Alles in deze week draait om wederzijds vertrouwen tussen de leraar en de leerling. Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen met tips en tools als het gaat om sociale veiligheid op scholen en het tegengaan van pesten.