Volgens minister Slob is het hard nodig om de rekenmethode voor de rijksbekostiging voor het middelbaar onderwijs te versimpelen. Door een simpeler methode te kiezen weten schoolbesturen voortaan beter waar ze financieel aan toe zijn.  Hiervoor is de procedure van een wetsvoorstel opgestart.
Dit wetsvoorstel betreft de vereenvoudiging van de basisbekostiging van het voortgezet onderwijs. Het nieuwe bekostigingsmodel bevat twee leerlingenprijzen en een vast bedrag op vestigingsniveau. Door deze vereenvoudiging wordt de (meerjarige) financiële planning door schoolbesturen verbeterd, de onbedoelde sturing verminderd en de transparantie vergroot

Gestart is met een internetconsultatie. Voor verdere informatie en het betreffende wetsvoorstel klik hier.

Als onderdeel van deze consultatie is een rekentool ontwikkeld waarin de effecten per schoolbestuur zichtbaar worden gemaakt.

 

De rooms-katholieke Heilig Hartkerk is verkocht aan de nieuwe middelbare school voor havo, vwo en gymnasium in Deventer. ‘Naar school in de kerk’ betekent dat de Heilige Lebuinusparochie het pand aan de Zwolseweg eindelijk kwijt is en Ida Gerhardt Academie na een lange zoektocht huisvesting heeft.

De academie begint volgend jaar augustus onder de naam SvPO (Scholen voor Persoonlijk Onderwijs). Daarvan is er al een aantal in het land. Het betekent in Deventer concurrentie voor het Etty Hillesum Lyceum.

Schoolbestuurder Misha van Denderen spreekt van een in alle opzichten ideale locatie. ,,De bestemming maatschappelijk staat een school toe. Het is niet te ver van het station. De kerk biedt kleinschaligheid en een onderscheidende entourage.’’

Conflict

De academie haalde de laatste tijd telkens het nieuws vanwege een conflict met de gemeente Deventer over een geschikte locatie. Dat leidde tot meerdere rechtszaken. Deventer moet wettelijk meebetalen aan de nieuwe school. De gemeente droeg bestaande, leegstaande schoolgebouwen aan en zou die geschikt maken, maar de school wees die af.

Van Denderen gaf al aan anders zelf een pand te kopen. Dat kwam in een stroomversnelling nadat gemeente en school onlangs afspraken dat SvPO per leerling een bedrag meekrijgt. Dat kost Deventer tot 2025 maximaal acht ton.

Kerkbestuurder Johan Grobbee was eerder heel ver met de Achterhoekse zorgpartij De Naober, die in de kerk zorgappartementen wilde maken. Uiteindelijk haakte die gegadigde af. Grobbee: ,,Gelukkig kwam de school in beeld. De buitenkant van de kerk , inclusief beeldbepalende toren, blijft in tact. Wij zijn erg tevreden.’’

400 leerlingen

Er komen in de school vijf lokalen en een aula. In 2020 komen er op het achtergelegen terrein lokalen bij, want de school wil groeien naar 400 leerlingen.

Parkeerproblemen worden niet verwacht, omdat leerlingen vooral op de fiets komen.

De kerk uit begin 1900 is gemeentelijk monument en sinds 2015 niet meer in gebruik voor erediensten. Sindsdien stond de kerk te koop. Onduidelijk is nog wat er is betaald. Vraagprijs voor kerk met achtertuin was 875.000 euro. De pastoriewoning blijft eigendom van de parochie.

Met de verkoop heeft het parochieverband nu al haar overbodige kerken in Deventer verkocht.