De Week Tegen Pesten 2018 is van 17 t/m 21 september. Het thema is: ‘Laat je zien!’. Leerlingen moeten weten dat ze hun leraren kunnen vertrouwen, zodat ze om hulp durven te vragen als er gepest wordt. Alles in deze week draait om wederzijds vertrouwen tussen de leraar en de leerling. Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen met tips en tools als het gaat om sociale veiligheid op scholen en het tegengaan van pesten.

Het nieuwe centrum van ‘s Heeren Loo is klaar.  De volledig opgeknapte Oude School en het Kindcentrum worden woensdag officieel geopend. Het centrum met atelier, restaurant, bakkerij, kiosk, ijsmakerij en zalencentrum moeten het kloppend hart van de instelling en ontmoetingsplek voor Ermeloërs gaan worden.

Het oude schoolgebouw in Ermelo, een rijksmonument dat uit 1934 stamt, heeft acht jaar leeg gestaan voor er een nieuwe bestemming voor kwam. Cliënten die al jaren op ‘s Heeren Loo wonen hebben hier in de vorige eeuw nog les gehad. Het theehuis dat door veel inwoners van Ermelo bezocht werd, wordt gesloten. Alle medewerkers van het Theehuis en de Bovenkamer werken nu in het restaurant, de keuken of de bakkerij van de Oude School,

De Oude School is een prachtige plek in een monumentaal pand waar mensen met een beperking en een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Medewerkers geven educatie over biologisch en gezonde voeding. Daarom noemt ‘s Heeren Loo het een innovatief kennis- en inspiratiecentrum over voeding in de zorg. ,,Het is een fantastische ontmoetingsplek geworden voor bewoners, hun ouders en familie, medewerkers, inwoners van Ermelo en omstreken. Dus voor iedereen!” zegt Rianne van Eijk, regiodirecteur van ‘s Heeren Loo. ,,Men kan er terecht om te eten en drinken in het restaurant, een bezoek te brengen aan kunstatelier Orsjineel en kledingwinkel Sjoppie of om te vergaderen in de nieuwe vergaderlocatie.”

Kindcentrum

Het Kindcentrum is een uniek concept in zorgland. Binnen het Kindcentrum zijn het Observatiehuis en de Trekvogels gevestigd. In het Observatiehuis kunnen ouders en kinderen terecht met vragen over diagnostiek, onderzoek en behandeling. Verschillende specialisten werken samen om de zorgvragen te achterhalen, zodat de kinderen en jongeren uiteindelijk de beste zorg krijgen. De Trekvogels is een combinatie van school en dagbesteding. Kinderen met een ernstige beperking krijgen geen onderwijs, maar ook zij hebben leerplicht. Bij de Trekvogels krijgen kinderen onder 18 jaar die kans wel. Het lesprogramma wordt samen met ZMLK-school De Lelie voor ieder kind op maat gemaakt.

Bijzonder gebouw

De school is een rijksmonument, een gebouw met een lange historie. Door het bestuur van ’s Heeren Loo werd bijna 90 jaar geleden besloten een nieuw schoolgebouw te laten bouwen door architect A. van der Kraan uit Rotterdam. Van der Kraan werd in het ontwerp sterk beïnvloed door architect W.M. Dudoks functionalistische bouwstijl. Het ontwerp was een zogenaamd totaalconcept waarin ook de tuin en de daarin aanwezige bouwsels werden vormgegeven. Op 17 mei 1933 werd het werk ter uitvoering gegund aan de aannemers Leegwater te Heerhugowaard en J. Hittema te Laren. Vijf maanden later zat het gebouw onder de kap en precies een jaar later, 16 mei 1934 werd de school al geopend.

Als plaats voor de nieuwe school werd gekozen voor het bij uitstek geschikte en mooie terrein aan de Fokko Kortlanglaan, tegenover Paviljoen 4. Een goede plek omdat dit terrein gunstig en centraal gelegen is tussen de stichtingen ’s Heeren Loo en Lozenoord. Om de voor ophoging rond de gebouwen benodigde grond te verkrijgen, werd het voorterrein van de school uitgegraven, waardoor er tegelijk een vijver ontstond, welke ‘zeer ten goede kwam aan het aspect van het geheele schoolcomplex, dat getuigt van een radicaal breken met de dikwijls zoo sombere stichtingsarchitectuur’.

Toezicht

Opvallend in het ontwerp van de architect is de gedachte dat er ruime toezicht moest zijn op de kinderen, waardoor Van der kraan besloot de lastige gangen te laten vervallen. Niet alleen gunstiger voor de orde, maar ook nog eens kostenbesparender waardoor voor een minimumbedrag een maximum aan nuttige ruimte werd verkregen. De lokalen werden aan de noord- en westzijde geheel gesloten, terwijl de wanden aan de zuid en zuidoostzijde met eenvoudige handgrepen geheel verwijderd konden worden voor direct zonlicht en frisse lucht. Met het oog op de kinderen, waaronder ook veel met lichamelijke gebreken, is de school geheel gelijkvloers gebouwd. Er ontstonden zo twaalf lokalen, een gymnastieklokaal en een tentoonstellingszaaltje. Onder de gymnastiek- en vergaderzaal kon de voor de Stichtingen toendertijd noodzakelijke kelderruimte worden verkregen voor het opbergen van de winteraardappelen, het opslaan van inmaakgroente en het bewaren van fruit.

Volgens minister Slob is het hard nodig om de rekenmethode voor de rijksbekostiging voor het middelbaar onderwijs te versimpelen. Door een simpeler methode te kiezen weten schoolbesturen voortaan beter waar ze financieel aan toe zijn.  Hiervoor is de procedure van een wetsvoorstel opgestart.
Dit wetsvoorstel betreft de vereenvoudiging van de basisbekostiging van het voortgezet onderwijs. Het nieuwe bekostigingsmodel bevat twee leerlingenprijzen en een vast bedrag op vestigingsniveau. Door deze vereenvoudiging wordt de (meerjarige) financiële planning door schoolbesturen verbeterd, de onbedoelde sturing verminderd en de transparantie vergroot

Gestart is met een internetconsultatie. Voor verdere informatie en het betreffende wetsvoorstel klik hier.

Als onderdeel van deze consultatie is een rekentool ontwikkeld waarin de effecten per schoolbestuur zichtbaar worden gemaakt.

 

De rooms-katholieke Heilig Hartkerk is verkocht aan de nieuwe middelbare school voor havo, vwo en gymnasium in Deventer. ‘Naar school in de kerk’ betekent dat de Heilige Lebuinusparochie het pand aan de Zwolseweg eindelijk kwijt is en Ida Gerhardt Academie na een lange zoektocht huisvesting heeft.

De academie begint volgend jaar augustus onder de naam SvPO (Scholen voor Persoonlijk Onderwijs). Daarvan is er al een aantal in het land. Het betekent in Deventer concurrentie voor het Etty Hillesum Lyceum.

Schoolbestuurder Misha van Denderen spreekt van een in alle opzichten ideale locatie. ,,De bestemming maatschappelijk staat een school toe. Het is niet te ver van het station. De kerk biedt kleinschaligheid en een onderscheidende entourage.’’

Conflict

De academie haalde de laatste tijd telkens het nieuws vanwege een conflict met de gemeente Deventer over een geschikte locatie. Dat leidde tot meerdere rechtszaken. Deventer moet wettelijk meebetalen aan de nieuwe school. De gemeente droeg bestaande, leegstaande schoolgebouwen aan en zou die geschikt maken, maar de school wees die af.

Van Denderen gaf al aan anders zelf een pand te kopen. Dat kwam in een stroomversnelling nadat gemeente en school onlangs afspraken dat SvPO per leerling een bedrag meekrijgt. Dat kost Deventer tot 2025 maximaal acht ton.

Kerkbestuurder Johan Grobbee was eerder heel ver met de Achterhoekse zorgpartij De Naober, die in de kerk zorgappartementen wilde maken. Uiteindelijk haakte die gegadigde af. Grobbee: ,,Gelukkig kwam de school in beeld. De buitenkant van de kerk , inclusief beeldbepalende toren, blijft in tact. Wij zijn erg tevreden.’’

400 leerlingen

Er komen in de school vijf lokalen en een aula. In 2020 komen er op het achtergelegen terrein lokalen bij, want de school wil groeien naar 400 leerlingen.

Parkeerproblemen worden niet verwacht, omdat leerlingen vooral op de fiets komen.

De kerk uit begin 1900 is gemeentelijk monument en sinds 2015 niet meer in gebruik voor erediensten. Sindsdien stond de kerk te koop. Onduidelijk is nog wat er is betaald. Vraagprijs voor kerk met achtertuin was 875.000 euro. De pastoriewoning blijft eigendom van de parochie.

Met de verkoop heeft het parochieverband nu al haar overbodige kerken in Deventer verkocht.

Kamer wil bestuurder VMBO Maastricht weg hebben

De voorzitter van het college van bestuur van de Limburgse vmbo-scholen moet van de Tweede Kamer onmiddellijk vertrekken. André Postema is “volstrekt ongeloofwaardig”, “incompetent” en zijn “verwoestende wanbeleid” is onvergeeflijk, zeggen coalitie- en oppositiepartijen tijdens het debat over het examenchaos in Maastricht.

VVD, CDA, D66, PVV en SP snappen niet dat Postema, tevens PvdA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, niet is opgestapt als voorzitter van de Limburgse onderwijskoepel. Hij wil aanblijven tot het onderzoek naar het examendrama is afgerond.

VVD-Kamerlid Heerema vraagt zich af of Postema een “plaat voor zijn hoofd” heeft. “Hij is volstrekt ongeloofwaardig.” “Hoeveel bonter moet een bestuurder het maken?”, vraagt CDA-Kamerlid Rog aan minister Van Engelshoven, die de zieke minister Slob vervangt. “Deze man gaat niet weg als je hem niet wegstuurt.”

Kamerleden zijn zeer kritisch over zijn optreden nadat bekend werd dat 354 diploma’s niet bleken te voldoen aan de exameneisen. Postema zou de zaak eerst in de media hebben gebagatelliseerd en gesproken hebben over administratieve fouten van de docenten.

‘Vorstelijk betaald’

Irritatie is er ook over het hoge salaris van Postema, bijna 180.000 euro, voor een volledige aanstelling. Het is één euro minder dan de zogenoemde balkenendenorm, het wettelijke plafond van bestuurders. “Hij heeft vorstelijk betaald gekregen”, zegt Kamerlid Van Meenen van D66.

De Kamerleden hebben het idee dat de bestuurder bovendien door zijn “tijdrovende nevenfuncties” zich niet volledig heeft ingezet voor het goed leiden van de scholen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Behalve PvdA-fractievoorzitter heeft Postema nog andere bijbanen.

PvdA-Kamerlid Van den Hul wil zich, tot verbazing van de andere Kamerleden, niet kritisch uitlaten over haar partijgenoot. Ze wil ook eerst een onderzoek afwachten naar het debacle. Partijleider Asscher heeft zich openlijk nog niet uitgesproken over het aanblijven van de PvdA’er, die sinds het aftreden van fractievoorzitter Barth een belangrijke positie in de Senaat heeft.

Minister Slob heeft vorige week aangedrongen op een zo’n snel mogelijke aanstelling van een interim-bestuurder. Onderwijsdeskundige Jan Rijkers is vandaag benoemd tot interim-lid van het bestuur en wordt verantwoordelijk voor het VMBO Maastricht. Hij gaat “nauw contact onderhouden met de voorzitter van het college van bestuur”, zo staat in het persbericht.